ul. Stari Vinogradi 21     tel. 063.80.18.592     office@epal.rs

PREDNOSTI PLASTIČNIH PALETA U ODNOSU NA DRVENE PALETE

1) DUŽI VEK TRAJANJA - vek trajanja plastičnih paleta je neuporedivo viši nego kod drvenih paleta; prilikom svakodnevne upotrebe skoro uopšte ne dolazi do njihovog mehaničkog habanja. Plastične palete ne podležu buđi, gljivicama a ni  štetnim insektima. Proizvedene su od materijala koji se može iznova reciklirati.

2) UMANJUJE SE TRETIRANJE PALETA - prilikom izvoza robe u inostranstvo drvene palete se moraju tretirati insekticidima i fungicidima. Kod plastičnih paleta ove procedure (a samim tim i povećani troškovi) otpadaju.

3) NEŠKODLJIVOST PO ZDRAVLJE - plastične palete odgovaraju zahtevima zdravstvenih normi, kao i evropskim higijenskim standardima za korišćenje u prehrambenoj industriji.

4) HEMIJSKA OTPORNOST - plastične palete odolevaju apsolutnoj većini hemijskih materija (sem visoko nagrizajućih hemikalija); te su prema tome pogodne i za korišćenje u hemijskoj industriji.

5) LOGO FIRME - na plastičnim paletama se može, prema želji, naći i logo firme. To omogućava stvaranje sopstvenog paletnog reklamnog sistema firme. Odstranjuje se problem da ćete za drvene palete u pristojnom stanju dobiti kao „zamenu" drvenu paletu na kraju njenog veka trajanja. Time se eliminiše i nerentabilnost prilikom tzv. „zamene".

6) UŠTEDA TROŠKOVA - osnovna cena jednog komada plastične palete doduše jeste viša ako se uporedi sa cenom drvene palete, ali i ta cena se za veće kupce  može bitno sniziti, i to čak i na nivo koji se može uporediti sa cenom drvenih paleta. Šta više prilikom projekcije gorenavedenih prednosti za cenu jedne palete može se bez preterivanja govoriti o dugoročnoj povoljnijoj ceni za plastičnu paletu.

DPP 1208 MP

Dimenzije: 120 x 80
Nosivost do (kg): 1000

Dimenzije: 800 x 1200 x 150 mm
Zatvorena paleta
Težina 14 kg
Statička nosivost 4,000 kg
Dinamička nosivost 1,000 kg
Nosivost pri slaganju 750 kg
Materijal HDPE Prime 100%
HDPE Recycle